ЭКОНОМИКА

ჯ.ლ.იბარედიანის დაანგარიშების შესაბამისად, სომეხი ტერორისტები სამი წლის მანძილზე (1904-1906) 105 „ პოლიტიკური მკვლელობს „ ატარებდნენ.

21.11.15 16:32
სომხები , რომლებიც ისტორიული ფაქტების გაყალბებითა და თვითგამორკვევის უფლებით მანიპულირებდნენ , მუდმივად ტერორიზმს მიმართავდნენ, ტერორისტებს კი ეროვნული დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირებად ნათლავდენ და შურისმაძიებლებს უწოდებდენ. ტერორისტები სხვის მიწებს ითვისებენ, ავიწროვებენ და ანადგურებენ სომხებს რომლებიც სხვაგვარად აზროვნებენ, ვინც მათ ბინძურ საქმეებს მხარს არ უჭერდნენ აშინებდნენ და მათ გვერდზე დგომას აიძულებდნენ.სამი წლის მანძილზე (1890-1892) სომხურმა ორგანიზაცია „ონჯაკმა" ზეითუნსა და სასუნში (თურქეთი) სისხლიანი შეტაკებები მოაწყო და 65 ათასი უიარაღო თურქი და ქურთი გამოასალმა სიცოცხლეს.1894 წლის ნოემბერში აღნიშნულმა ორგანიზაციამ ადანასა(თურქეთი) და მის ახლო მდებარე სოფლებში, ქალაქ მარაშში(თურქეთი) და მის მიმდებარედ მოსახლე მუსლიმანები გაჟლიტეს.ამავე დროს ქალაქი კაისერი(თურქეთი) და მიმ გარშემო მდებარე სოფლები სომხური ტერორისტული ორგანიზაცია „ონჯექის„ მიერ იქნა განადგურებული.. ეიფორიაში მყოფმა ონჯექმა 1895 წლის ოქტომბრიდან 1896 წლის იანვრამდე ქალაქ ზეითუნში თავისი საოპერაციო მოქმედებების არეალი გააფართოვა..კაფაბიანი, ამბარცუმ ვოლჩანისა და მიგრან დამადიანის ხელმძღვანელობით ორგანიზაცია „ონჯექის„ 2000 –მა მხარდამჭერმა თურქები და ქურთები იძულებით განდევნეს თავიაანთი კერებიდან. სომეხი მეცნიერის ლიბარიდიანის ანგარიშების შესაბამისად სომეხმა ტერორისტებმა სამი წლის მანძილზე( 1904–1906) 105 პოლიტიკური მკვლელობა ჩაიდინეს..მათ შორის 56 სომეხი, 32 რუსი ,თურქი და აზერბაიჯანელი პოლიტიკური მოხელე ყოფილა.

1904 წლის სექტემბერში შანტაჟისა და დაშინების მიზნით ქალაქ ბაქოში სომეხი ტერორისტების მიერ ათობით აზერბაიჯანელი იქნა მოკლული. ქალაქ მიხაილოვის საავადმყოფოს მიერ შემონახული საარქივო დოკუმენტების საფუძველზე 1905 წლის 6 თებერვალს აღნიშნულ დაწესებულებაში 18 მკვდარი, 33 დაჭრილი ყოფილა, მათ შორის 34 აზერბაიჯანელი,6 რუსი,6 სომეხი და 5 კი სხვა ერის წარმომადგენელი ყოფილა . შემდგომ დღეებში კი რიცხვები ასობით არის დაანგარიშებული . ქალაქების ბაქოსა და ირავანის შემდეგ ტერორისტულ აქციები სხვა ქალაქებშიც განუხორციელებიათ.. თბილისში ( 1905 წ.21 ნოემბერი) განჯაში(150 18 ნოემბერი 1905), ნახჭივანში( მაისი 1905), ზანგაზურში,შუშაში, და 1905–1906 წლებში მარტო ყარაბაღში ასობით აზერბაიჯანული სოფელი გაუნადგურებიათ.

სომხური ტერორის მიერ ეთნიკური განწმენდის მიზნით განხორციელებული პოლიტიკა თავისი მასშტაბით განვიფრებს იწვევს. დ.მალევლინის დაანგარიშების შესაბამისად 1915 წელს სომხებმა ჩრდილო ანატოლიაში 1 მილიონ 600 ათასი მშვიდობიანი მოსახლე მუსლიმანი ამოხოცეს.ჯ.და დ. მაკარტლილების კვლევების საფუძველზე XX საუკუნის დასაწყისში სისხლიანის მოვლენების დროს 2,5 მილიონი მუსლიმანი არის მოკლული.. ამ რიცხვს თუ აზერბაიჯანში მოკლულ 400 ათას და საქართველოში მოკლულ ათი ათასობით მუსლიმანს მოვუმატებთ საშინელი რიცხობრივი ფაქტის წინაშე აღმოვჩნდებით.

Прочитано : 1


Напишите комментарии

(В своих комментариях читатели должны избегать выражения религиозной, расовой и национальной дискриминации, не использовать оскорбительных и унижающих выражений, а также призывов, противоречащих законодательству .)

Публиковать
Вы можете ввести 512 символов

Новостная Лента