ЭКОНОМИКА

მიხეილ ვარაზაშვილი მეტი ყურადღება ჰუჯაბის სამონასტრო კომპლექსს

21.11.15 18:32
მარნეულის რაიონის სოფელ ახ-ქერფიდან 800 მეტრის მანძილზე მდებარეობს ჰუჯაბის მონასტერი. თვით ახ-ქერფამდე კი თბილისიდან 97,0 კილომეტრია . გზა თითქმის მთლიანად ასფალტირებულია, გარდა უკანასკნელი პატარა ნაწილისა, რომელზედაც ახლა მიმდინარეოს გზის ზედაპირის მოასფალტება. სოფელი ახ-ქერფი დიდია და ითვლის 500 კომლამდე მოსახლეს. ადგილმდებაორეობა ჰუჯაბის მონასტრისა უაღრესად ლამაზია, იგი შემორტყმულია ხშირი ფოთლოვანი ტყით, იქვე მიედინება მდინარე ბოლნისის შენაკადი.


მონასტერი აგებულია ქართველების მიერ, ქართულ სამშენებლო ტრადიციებში, მდებარეობს საქართველოს რესპუბლიკის ფარგლებში. ამას ადასტურებს ცნობარი ,, საქართველოს სსრ კულტურის ძეგლები აყვანილი სახელმწიფოს დაცვაზე ', გადმოცემული თბილისში 1959 წელს საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტროს კულტურის ძეგლების დაცვისა რესტავრაციის საქამეთა სამმართველოს მიერ. აგრეთვე , ,,საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ატლასი ' ,გადმოცემული 1964 წელს საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ვაკუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის მიერ.
მონასტერი დაცარიელდა მტრის მორიგი სემოსევის დროს,როცა მათ პირწმინდად მოსპეს მონასტრის ყველა წმინდა ბერი. 1905 წელს კი იქ ჩამოყალიბდა რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის დედათა მონასტერი ,რომელმაც იარსება 1935 წლამდე. ამ წელს იგი ველურად დაარბიეს და განდევნეს მონაზვნები მონასტრიდან. მონაზვნებმა თავი შეაფარეს ზემოხსენებულ სოფელ ახ-ქერფსა და იქ დამკვიდრდნენ. . შემდეგ მათ მოაწყვეს ერთ- ერთ საცხოვრებელ სახლში სამლოცველო და სენაკები, ცხადია, ვიწრო და შეუფერებელ პირობებში. ეს ყველაფერი დგინდება მონასტრის ახლანდელი იღუმენიის პავლას ნათქვამით, რომელიც ცოხალი მოწმეა მომხდარი ამბისა. 1935 წელს იგი იყო ჰუჯაბის დედათა მონასტრის მონაზონი.
რაც შეეხაბა საკუთრივ ჰუჯაბის სამონასტრო კომპლექსს, უნდა აღინიშნოს რომ იგი ძალზე სავალალო მდგომარეობაშია. მონასტრი მთავარი, მე-11 საუკუნის ეკლესია წმინდა ნინოს სა ხელობისაა. იგიგ გუმბათიანი ნაგებობაა და მოითხოვს სასწრაფო რესტავრაციას, რაც აუცილებელია ძეგლის სრული დანგრევისაგან გადარჩენისათვის, დაზიანებული აქვს სახურავი, გუმბათიც შესაკეთებელია,არის ნიშნები ტაძრის განზრახ დაზიანებისა. სახელდობრ კარიბჭის ზღუდარზე, სადაც ზოგ ქართულ ეკლესიაზე კეთდება ვრცელი წარწერა ქვის ფილა ამოტვიფრულია. განსაკუთრებით ყურადღებას იპყრობს გუმბათისა და ფანჯრების ირგვლივ ნაკეთები ქართელი განუმეორებელი ჩუქურთმები, აგრეთვე კედლის მთელ სიმაღლეზე სიგანეზე ქვაზე ამოჭრილი ულამაზესი ჯვარი.
ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ჰუჯაბის მონასტრის წმინდა ნინოს ტაძრის რესტავრაციის პროექტი კარგა ხანია დამუშავებულია საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებულ ძეგლთა დაცვის მთავარ სამმართველოს სპეციალურ სარესტავრაციო საქარმოო გაერთიანების მიერ, მაგრამ უმოქმედოდ ინახება ზემოხსენებულ გაერთიანებაში.
სამონასტრო კომპლექსსში შედის კიდევ ერთი ეკლესია ... იგი ბაზილიკის ტიპისაა და ნაშენია ადრე შუა საუკუნეებში, ე.ი წინ უსწრებ წმინდა ნინოს ეკლესიას და უნდა დათარიღდეს მე-5, მე-6 საუკუნეებით. იგი კიდევ უფრო სავალალო მდგომარეობაშია , ვიდრე ზემოთხსენებული გუმბათიანი ეკლესია, ვინაიდან შემორჩენილი აქვს მხოლოდ 4 კედელი , სწორედ ამ ბაზილიკას მოითხოვენ ახ- ქერფის დედათა მონასტრის მსახურნი სამლოცველოს მოსაწყობად.
ჰუჯაბის სამონასტრო კომპლექსიდა მოხსენიებულია აგრეთვე სატრაპეზო. თავის დროზე იგი ალბათ საკმაოდ დიდი შენობა უნდა ყოფილიყო, რაც მოწმობს წმინდა მამათა დიდ რიცხვზე მონასტერში.ახლა კი მისგან მხოლოდ 4 კედელია შემორჩენილი.
გარდა ამისა მონასტრის ტერიტორიაზე კიდევ აღინიშნება მრავალი ნაგებობის კვალი ალბათ სხვადასხვა სამეურნეო ნაგებობების ნარჩენები, მაგრამ მათგან გამოირჩევა ერთი უიმედოდ დაზიანებული სახლი, სადაც თავის დროზე დედათა მონასტრის სენაკები ყოფილა მოწყობილი.

Прочитано : 1


Напишите комментарии

(В своих комментариях читатели должны избегать выражения религиозной, расовой и национальной дискриминации, не использовать оскорбительных и унижающих выражений, а также призывов, противоречащих законодательству .)

Публиковать
Вы можете ввести 512 символов

Новостная Лента