ЭКОНОМИКА

რუსეთის ინტერესები კავკასიაში

21.11.15 18:35
მიუხედავად დასავლეთის მცდელობისა, აშკარაა, რომ რუსეთი ისევ რჩება ერთადერთ ძალად, რომელსაც კავკასიაზე დიდი გავლენა აქვს. აგლაია სნეტკოვამ თავის ინტერვიუში აღნიშნა, რომ კავკასიის ზოგიერთ რესპუბლიკაში, მაგალითად ჩეჩნეთში კადიროვის მოსვლის შემდეგ სიტუაცია შედარებით სტაბილურია, თუმცა არაერთ რეგიონში კიდევ ეწყობა ტერორისტული აქტები. 2011 წელს რუსეთის ხელისუფლებამ 365 დანაშაული გამოავლინა, რომლებიც უშუალოდ ტერორიზმთანაა დაკავშირებული. გარდა ამისა, რეგიონში სიტუაციას ართულებს არსებული მძიმე ეკონომიკური და სოციალური პირობებიც.

ამასთან, აშკარაა, რომ ბოლო პერიოდში მოსკოვი ჩრდილოეთ კავკასიაში არაერთ მარცხს განიცდის. ცენტრის მიერ შემუშავებული ინიციატივებიდან თითქმის ყველა მარცხით დასრულდა. რაც შეეხება სამხრეთ კავკასიას, აშკარაა, რომ მოსკოვის ყველაზე დიდი გავლენა სომხეთს (ყველაზე სუსტ ქვეყანას სამხრეთ კავკასიაში) აღენიშნება. აზერბაიჯანისა და მოსკოვის ურთიერთობები 90-იან წლებში საგრძნობლად დაიძაბა, ვინაიდან მოსკოვი ყარაბაღის პრობლემის ირგვლივ სომხეთს ემხრობოდა. ასევე არაერთი ენერგეტიკული საკითხი გახდა მოსკოვსა და ბაქოს შორის ურთიერთობების დაძაბვის მიზეზი. ყველაზე დაძაბული ურთიერთობა მოსკოვს საქართველოსთან აქვს, რაც 2008 წლის ომშიც გამოჩნდა. რუსეთს სურს თავისი გავლენა გააძლიეროს თბილისზე და ამ უკანასკნელის დასავლეთისკენ აღებული ორიენტაცია შეცვალოს. კავკასიასთან მიმართებაში უნდა აღინიშნოს მოსკოვის იდეა ევრაზიული კავშირის შექმნის შესახებ, რომელიც, სნეტკოვის აზრით, არ უნდა აღვიქვათ როგორც ,,СССР 2″, არამედ ,,ნებაყოფლობითი კოალიცია", სადაც რეგიონის ყველა ქვეყანა გაერთიანდება. სომხეთთან ურთიერთობაში რუსეთი იყენებს როგორც საომარ, ისე ეკონომიკურ ბერკეტებს. მოსკოვი არა მარტო სამხედრო სუბსიდიებს აწვდის ამ ქვეყანას, არამედ იაფი გაზითა და ნავთობითაც ამარაგებს. რუსული კომპანიები აქტიურად აბანდებენ ინვესტიციებს სომხურ ენერგო კომპანიებში. გარდა ამისა, რუსეთი, სომხეთში თავის 102-ე სამხედრო ბაზასაც ინარჩუნებს და ეხმარება ირანთან და თურქეთთან საზღვრის დაცვაში.

Россия на Кавказе ("ISN", Швейцария)
Несмотря на попытки западных держав проникнуть на Кавказ, Россия по-прежнему обладает неоспоримым и не имеющим себе равных влиянием на этот регион. Аглая Снетков рассказывает о некоторых различиях между политикой Москвы на Северном и Южном Кавказе.

ISN: Каковы основные проблемы безопасности и цели России в этой сфере на Северном Кавказе?

Аглая Снетков: Современные проблемы безопасности России на Северном Кавказе уходят корнями в первую чеченскую войну (1994-1995 годы), а также относятся к периоду крупномасштабной военной кампании в Чечне в 1999 году. Однако, вопреки российской политике в этом регионе (а зачастую и непосредственно в результате такой политики), ситуация на Северном Кавказе остается нестабильной.

Действительно, крупные теракты в России происходят регулярно. Самым заметным инцидентом последних лет стал взрыв самодельного взрывного устройства в зале прилетов международного аэропорта Домодедово в Москве. Террористические преступления, в основном на Северном Кавказе, продолжаются из года в год. В 2011 году российские власти зарегистрировали 365 преступлений, относящихся к терроризму. В этом регионе также часто совершаются резонансные убийства и нападения на политиков, мусульманских духовных лиц и журналистов. Российские власти и независимые аналитики сегодня обеспокоены возможными терактами во время проведения зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Соответственно, Россия продолжает сталкиваться с крупными террористическими вызовами и проблемами безопасности в регионе. И конца этим вызовам и проблемам не видно.

- Каковы основные внешнеполитические цели России на Южном Кавказе?

- Россия присутствует на Южном Кавказе уже давно. Но хотя она стремится сохранить свое влияние на весь регион в целом, ее подлинные устремления и отношения с каждым из южнокавказских государств довольно разные. С начала 1990-х годов ее ближайшей союзницей в регионе является Армения – самое бедное государство на Южном Кавказе. Хотя Ереван пытается уравновесить свои прозападные и пророссийские позиции, Россия остается главным торговым партнером Армении и источником экономической и военной помощи этому государству.

В отличие от Армении, отношения между Россией и Азербайджаном в последнее время переживают свои отливы и приливы. В 1990-е годы эти отношения были особенно напряженными в связи с тем, что Россия поддерживала Армению в конфликте из-за Нагорного Карабаха, а также в вопросах энергетики и трубопроводов. В последнее время в этих отношениях наступила оттепель.

Самые неспокойные и проблематичные отношения у России с Грузией. В 2008 году это вылилось в войну между Россией и Грузией из-за Южной Осетии. В основном Россия руководствуется интересами политики реального прагматизма, добиваясь своих целей в отношении Грузии. Она хочет сохранить влияние на Грузию, ограничив ее прозападные амбиции, а также оказывая давление на внутриполитическую сферу за счет поддержки движений за независимость в двух сепаратистских анклавах Грузии, таких, как Абхазия и Южная Осетия. Москва также стремится не допустить в будущем расширения НАТО за счет включения Грузии в состав альянса. Кроме реальных и очень серьезных геополитических разногласий, отношения зачастую портятся из-за пустяков. Это личная вражда и неприязнь между Путиным и грузинским президентом Михаилом Саакашвили, и провокационные жесты и позы, ухудшающие и без того напряженные отношения. Однако в последние месяцы появились обнадеживающие признаки и возможности, когда в октябре 2012 года на пост грузинского премьер-министра был избран состоятельный бизнесмен Бидзина Иванишвили, имеющий хорошие и прочные связи в России. Сразу после своего избрания Иванишвили протянул России оливковую ветвь мира. Однако после возвращения в Кремль Путина Россия пока не ответила на этот жест. Тем не менее, в будущем нельзя исключать позитивных изменений в двусторонних отношениях.

- Как Москва намерена добиваться этих целей?

- На Северном Кавказе федеральная политика России, похоже, зашла в тупик, поскольку там власти выдвигают то одну инициативу, то другую, но они неизменно терпят неудачу. К сожалению, даже такая новая инициатива, как встречи между лидерами салафитов и суфистов в Дагестане не привела к прекращению насилия на местах.

В Чечне, несмотря на общую стабилизацию и программу масштабного восстановления республики, особенно ее столицы Грозного, остаются сомнения и тревоги по поводу кадыровского режима. Сосредоточение власти в руках Кадырова, характер его личности, деспотичное насилие и программа возрождения чеченских культурных и религиозных «традиций» – все это вызывает обеспокоенность. Фактически при Кадырове Чечня уходит все дальше из правового и культурного поля России, особенно что касается роли и места женщин, чьи свободы в последние годы заметно ограничиваются.

Россия сможет решить текущие проблемы нестабильности на Северном Кавказе, если сначала преодолеет собственные структурные проблемы, а также проблемы руководства. До настоящего времени из-за этих проблем власть Москвы постепенно ослабевает, а террористическая угроза на ее территории нарастает. Пока эти проблемы не будут решены, без ответа останется вопрос о том, как долго Россия сможет осуществлять эффективное управление этим регионом.

Напротив, на Южном Кавказе Россия, похоже, проводит политику кнута и пряника. Кнут она обычно приберегает для Грузии, а пряник для Армении. Вне зависимости от законности/незаконности ее действий во время войны с Грузией в 2008 году, Россия определенно решила преподать Грузии урок. Как признался в 2011 году тогдашний президент Дмитрий Медведев, своими действиями в 2008 году Россия прежде всего хотела сдержать натовские амбиции, касавшиеся продвижения Североатлантического альянса на Южный Кавказ. В этом плане российский подход сработал (по крайней мере, на сегодняшний день). Однако военная кампания 2008 года также продемонстрировала слабость и неэффективность российской армии. Новая крупная конфронтация между Россией и Грузией в близком будущем крайне маловероятна. А если Иванишвили удастся добиться сближения с Россией, то отношения между двумя странами в перспективе могут стать менее враждебными и натянутыми.

В отношении Армении Россия стремится использовать свои военные и экономические рычаги, добиваясь от Еревана проведения правильной политики, соответствующей ее интересам. Россия не только предоставляет субсидии этой стране, но и обеспечивает ее дешевой нефтью и газом. А российские компании вкладывают крупные инвестиции в энергетический сектор Армении. Что касается сферы безопасности, то Россия сохраняет в Армении свое непосредственное военное присутствие, разместив на ее территории 102-ю военную базу, а также охраняя ее границу с Ираном и Турцией совместно с армянскими пограничниками. Армения в настоящее время участвует в целом ряде региональных проектов, которые осуществляет Россия. В отличие от Армении, Азербайджан сумел использовать свои энергетические ресурсы для формирования и проведения более независимой внешней политики. И хотя в последние годы его отношения с Россией расширяются, Москва не имеет особых рычагов давления на Азербайджан.

- В декабре прошлого года Хиллари Клинтон предупредила о намерении России провести новую «советизацию» Восточной Европы и Центральной Азии через такой инструмент, как Евразийский союз. Каково ваше мнение об этом заявлении, принимая во внимание российскую политику на Северном и Южном Кавказе?

- Предложение Путина создать к 2015 году Евразийский союз породило волну возмущения в политических кругах и в рядах руководства данного региона. В настоящее время это по-прежнему довольно расплывчатая идея, но ее не следует рассматривать как попытку Путина создать СССР 2.0 или даже как стремление сформировать надрегиональную структуру типа Содружества Независимых Государств. Однако данное предложение выводит на передний план некоторые потенциальные тенденции будущего, и тенденции эти могут оказать непосредственное воздействие на Южный Кавказ. Во-первых, в настоящее время этот регион играет в российских внешнеполитических устремлениях даже более важную роль, чем в середине 2000-х годов. Во-вторых, если посмотреть на последние события на постсоветском пространстве, становится ясно, что российские цели в географическом плане стали намного более узкими и четко определенными, чем в 1990-е годы. Основное внимание Москва уделяет созданию более прочных и взаимовыгодных региональных структур с ключевыми экономическими игроками, такими, как Украина и Казахстан (пока России не удается интегрировать Украину в такие региональные структуры), и со своими ближайшими союзниками, такими, как Белоруссия и Армения. Поэтому цель состоит в создании «добровольной коалиции», а не «альянса по принуждению». В-третьих, на Южном Кавказе в таких проектах реально участвует только Армения, поскольку ни Азербайджан, ни Грузия в настоящее время не входят в российские планы долгосрочной региональной интеграции. Армения уже обладает статусом наблюдателя в Евразийском экономическом сообществе, а ее руководство выражает заинтересованность в будущем Евразийском союзе, особенно что касается его экономической составляющей.

Уместный вопрос, возникающий в отношении региональных механизмов и структур, а также Южного Кавказа, состоит в том, что произойдет в случае конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Это гораздо более вероятный сценарий, нежели повторение российско-грузинского конфликта 2008 года. В последние годы Россия все больше укрепляет Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эта региональная структура служит гарантом безопасности для ее членов, в число которых входит и Армения. Поэтому в случае возникновения конфликта на Южном Кавказе Россия и ОДКБ столкнутся с необходимостью предоставления Армении военной помощи и содействия. Произойдет ли это на практике – неизвестно.

Поэтому стремление России к укреплению региональных структур на данном этапе не затрагивает автоматически или напрямую Азербайджан и Грузию. Но они вполне могут пострадать от косвенных последствий.

Прочитано : 1


Напишите комментарии

(В своих комментариях читатели должны избегать выражения религиозной, расовой и национальной дискриминации, не использовать оскорбительных и унижающих выражений, а также призывов, противоречащих законодательству .)

Публиковать
Вы можете ввести 512 символов

Новостная Лента