ЭКОНОМИКА

აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი აშშ-ში ლობისტური საქმიანობით სარგებლობდნენ

20.11.15 21:10
მასალაში გამოყენებულია თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში დამკვიდრებული ტერმინილოგია

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) აშშ-ის კონგრესისთვის წარდგენილ ანგარიშებზე დაყრდნობით 2008-2015 წლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აშშ-ში ლობისტურ საქმიანობაზე დახარჯული ფინანსების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს. მათ შორისაა ინფორმაცია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიერ ლობისტურ საქმიანობაზე დახარჯული თანხების შესახებ.
როგორც IDFI წერს, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ლობისტური კამპანიები მიმართული იყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგოდ.
2009-2011 წლებში გაწეული ლობისტური მომსახურებისთვის აფხაზეთის ხელისუფლებას გადახდილი აქვს სულ 430,000 აშშ დოლარი, ხოლო სამხრეთ ოსეთს იმავე პერიოდში - 457,850 აშშ დოლარი.

Прочитано : 10


Напишите комментарии

(В своих комментариях читатели должны избегать выражения религиозной, расовой и национальной дискриминации, не использовать оскорбительных и унижающих выражений, а также призывов, противоречащих законодательству .)

Публиковать
Вы можете ввести 512 символов

Новостная Лента